MASCIL tevékenységek a Báthoryban

A MASCIL (Mathematics and Science for Life) projekt egy nemzetközi projekt, amelynek tevékenységeit 14 európai országban 18 intézmény, zömében egyetemek végzik. Romániában a projekt koordinálását a Babeș-Bolyai Tudományegyetem látja el, a kivitelezésben viszont kisebb tanári csoportok vesznek részt. A projekt tananyagainak előkészítésében, kísérleti kipróbálásában szerepet vállalt a Báthory István Elméleti Líceum néhány matematika tanára. Így például a Torockón szervezett matematikatábor egyik tevékenységsorozata (a Happy Cube puzzle tervezés) során épp egy ilyen tananyagot kísérleteztünk ki. A tapasztalatainkról Budapesten, a Varga Tamás napokon tartott előadásban számoltunk be. Ugyanakkor 2014. december 12-15. között a projekt egyik tanári továbbképzése zajlott iskolánkban, amelyen 19 erdélyi matematikatanár vett részt (a képzésen készült fotók közül néhány megtekinthető itt ). A 2014/2015-ös tanévben a szekszárdi Garay János Gimnáziummal közösen szervezett tehetségápoló táborainkban is az egyik tevékenységsorozat (a Matematikai modellezés) a MASCIL projekt tananyagaira épül.  A projektnek két lényegi pillére van: az egyik a kíváncsiságvezérelt oktatás, a másik a valós munkahelyi körülmények és az iskolai tananyagok közti kapcsolatok létesítése során létrejövő speciális helyzetek didaktikai tanulsága. A projekt a 2016 decemberében ér véget. A teljes futamidő alatt iskolánk a projekt egyik kísérletező műhelyének számít, amelyben az unió különböző országaiban kidolgozott legújabb matematikadidaktikai módszerek és tananyagok kipróbálása mellett saját tananyagokat is kidolgozunk.