A PRIMAS projekt és a Báthory István Elméleti Líceum

A PRIMAS megnevezés a projekt teljes nevének (Promoting Inquiry in Mathematics and Science Across Europe) rövidítéséből származik. Alapvető célkitűzése a “Kíváncsiságvezérelt tanítás” széles körű elterjesztése a matematika és a tudományok tanításának területén. A projekt 2010 januárjától 2013 decemberéig tartott, szerkezete a didaktika antropológikus szemléletének megfelelően nemcsak diákokkal való tevékenységekre korlátozódott, hanem tanári képzéseket, iskolai vezetőkkel, politikusokkal illetve szülőkkel szervezett műhelymunkákat is magába foglalt. A projekt romániai koordinálását a Babeș-Bolyai Tudományegyetem látta el, nemzetközi szinten 12 ország 14 egyetemének didaktika szakemberei munkálkodtak a projekt sikerének biztosításán. A projekt befejezése után egy évvel az Európai Unió kiemelten sikeresnek nyilvánította, az egyik kézikönyve pedig elnyerte a Scientix hálózat díját. A Báthory István Elméleti Líceum matematika munkaközösségének több tagja is részt vett a projekt tevékenységeiben, képzőként, képzések résztvevőjeként illetve kísérleti tananyagok előkészítésében, kipróbálásában. Szilágyi Judit a projekt országos tanácsadó testületének is tagja volt és két éven át a projekt nemzetközi szakértői csapatában is dolgozott. Az alábbi címeken olyan cikkek találhatóak, amelyek a projekt élettartama alatt publikáltunk és amelyek kötődnek az iskolában kipróbált tevékenységekhez.

“Happy Cube elemzése”

Matematika, másként

Kíváncsiság vezérelt matematikaoktatás

A projekt ideje alatt sikerült egy kötetnyi tananyagot véglegesíteni, amit magyarul is és románul is megjelentettünk. A magyar változat itt tekinthető meg.

A projekt romániai koordinátoraként egyértelműen állíthatom, hogy a Báthory István Elméleti Líceumban tanító matematikus kollégák közreműködése nélkül a projekt tevékenységének és végtermékeinek a szakmai színvonala is és a közösségi dimenziója is alacsonyabb lett volna. Bízom abban, hogy ez az együttműködés, projektektől függetlenül is folytatódik a következő években.

dr. András Szilárd, a BBTE docense,

a PRIMAS projekt romániai koordinátora