Ifjú tehetségek akadémiája II


2012. február 23. és március 1. között a székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnáziumban zajlott a SimpleX Egyesület, a Hargita Megyei Tanfelügyelőség, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének székelyudvarhelyi és csíkszeredai fiókszervezetei által szervezett intenzív matematikai tehetséggondozó tábor. Az intenzív program napi 6 óra felkészítőt, 4 óra egyéni munkát és 2-4 óra alternatív programot jelentett. A szervezők a táborba elsősorban azt az 57 erdélyi diákot hívták meg, akik 2012. február 3-5 között a Gyergyószentmiklóson megszervezett XXII. Erdélyi Magyar Matematikaversenyen továbbjutottak a Kecskeméten megszervezendő XXI. Nemzetközi Magyar Matematikaversenyre (http://www.banyai-kkt.sulinet.hu/nmmv). Így gyakorlatilag a rendezvény fő célja a Kárpát-medence magyarságának matematika versenyén résztvevő erdélyi csapat felkészítése volt. Ezt a csapatot 10 székelyudvarhelyi, 8 csíkszeredai, 8 marosvásárhelyi, 7 sepsiszentgyörgyi, 5 kolozsvári, 4 margittai, 3 gyergyószentmiklósi, 2-2 baróti, nagyváradi, kézdivásárhelyi, illetve szatmári, valamint 1-1 brassói, nagybányai, székelykeresztúri és zilahi diák alkotja. A továbbjutott diákokon kívül további 15, a matematika iránt fokozottan érdeklődő tanuló is részt vett a táborban, melynek ugyancsak fontos célkitűzése a matematika érdekesebb, szórakoztatóbb oldalának a megismertetése. E célból a szervezők együttműködtek a PRIMAS (Promoting Inquiry in Mathematics and Science Across Europe) FP7-es európai projekt tagjaival, az Európai Únió más tagállamaiban használt tananyagokra, versenyfeladataira, ördöglakatokra, Happy Cube és egyéb logikai játékokra, illetve stratégiai társasjátékokra alapozott foglalkozásokat is tartottak. A tábor sokszínűségét hivatott emelni az esténkénti filmklub, a zenei műhelyfoglalkozások, a táncház, a Homoródfürdőre szervezett sízéssel összekötött kirándulás.
A Nemzetközi Magyar Matematikaversenyen a Kárpát-medence magyarlakta vidékeiről körülbelül 200 diák vesz részt minden évben. Ez a verseny a román tanügyi minisztérium által hivatalosan is elismert verseny, ezért az itt díjat szerző, Romániában tanuló magyar gyerekek az olimpiai válogatottnak kijáró kedvezményekben részesülnek. Ez azt jelenti, hogy külön érettségizhetnek, két egyetemet végezhetnek államilag támogatott helyen, költségtérítés nélkül, az ország legtöbb egyetemén felvételi előjogokkal rendelkeznek, a díj megszerzése utáni évben egy minimálbérnek megfelelő ösztöndíjat kapnak, stb. Mindezek a tényezők fontos külső motivációs bázist biztosítanak azoknak a tehetséges fiataloknak, akik érdeklődnek a matematika iránt. Ezen kívül a tábornak fontos közösségépítő jellege is van.
A tábor foglalkozásait a következő tanárok tartották: dr. András Szilárd a Babeş-Bolyai Tudományegyetem adjunktusa, aki egyben a tábor szakmai koordinátora volt, Kovács Lajos és Dávid Géza, a székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnázium tanárai (az utóbbi a helyi főszervező szerepét is betöltötte), Csapó Hajnalka és Tamási Csaba, a csíkszeredai Márton Áron Líceum tanárai, Szilágyi Judit, a kolozsvári Báthory István Líceum tanára, Nagy Örs, a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Líceum tanára, Zsombori Gabriella, a csíkszeredai Sapientia egyetem tanársegéde, Sipos Kinga, a Babeș-Bolyai Tudományegyetem tanársegéde, valamint Kolumbán József és Takács Petra, a Babeş-Bolyai Tudományegyetem hallgatói. Ezen a csapaton kívül a tábori munkálatokat a Babeș-Bolyai Tudományegyetem négy harmadéves hallgatója is segítette.

A rendezvény támogatói: Hargita megyei tanfelügyelőség, S.C. Select Metlemplast SRL, S.C. OXO S.R.L, RMPSZ Székelyudvarhelyi szervezete, RMPSZ csíkszeredai szervezete, Eötvös József Mezőgazdasági Szakközépiskola

A táborban kiértékelő tevékenységként több kerekasztal megbeszélést, interjút szerveztek. A továbbiakban tallózunk az elhangzott véleményekből:

Miért szervezünk ilyen tábort?
Olyan szellemet és szemléletet szeretnénk mutatni a tehetséges diákoknak a matematikáról, amely kapcsolódva az iskolai tanulmányaikkal rövid vagy hosszú távon biztosíthatja számukra a matematikában való kreatív elmélyülésüket, amennyiben erre egyénileg indítatást éreznek. Ugyanakkor kollégáinknak is szeretnénk megmutatni, hogy a tehetséggondozást elsőrendű közösségi feladatnak tekintjük és ezért hajlandóak vagyunk energiát is befektetni (Tamási Csaba). Szeretjük ezt a munkát (Dávid Géza) és szükségesnek látjuk egy olyan közeg megteremtését, amely összehozza Erdély fiatal, tehetséges matematikusait és lehetőséget nyújt nekik a matematika különböző ágaiba való betekintésre, különböző megközelítési módszerek, stratégiák megismerésére és nem utolsó sorban egy olyan közegbe való beépülésre, amely termékenyen hat tehetségük kibontakozására. (Szilágyi Judit)

Milyen pluszt biztosít az iskolai foglalkozásokhoz képest egy ilyen tábor?
Kapcsolatba kerülnek a gyerekek más tanárokkal, más szemléletekkel. (Csapó Hajnalka) Sok tehetséges gyerek dolgozik együtt, és ez teljesen különbözik az otthoni közegtől, ahol a gyerek egyedül van, vagy egy-két társával tud csak együttműködni. Több ilyen táborban való részvétellel pedig kiépül egy olyan közösség, amelyet szervesen tart össze a közös érdeklődés, a közös munka és közös élmény. Ez úgy diákokra, mint tanárokra érvényes (Szilágyi Judit). Szeretnénk ráhangolni a diákokat arra is, hogy érdemes matematikán kívül más területeken is művelni magukat. Ezért szervezünk alternatív programokat: tánctanulás, improvizatív zenei foglalkozások, filmklub, sporttevékenység (Tamási Csaba).

Miért jársz ilyen táborokba?
Mert változatosságot jelent az otthoni munkához képest: más témakörök, más módszerekkel feldolgozva kerülnek tárgyalásra (Nagy Örs), úgy gondolom, hogy hiánypótló, hogy nagy szükség van rá, és hogy az itt szerzett tapasztalatok egy egész életre kihathatnak a résztvevők szemléletére. (Szilágyi Judit)

Egyetemi oktatóként és olyan emberként, aki mindig szívügyének tekintetted a középiskolai tehetséggondozást, hogyan látod, át lehet adni ennek az ügynek a szépségét és fontosságát zsigeri szinten a jövő tanárnemzedékének?
A rendszeren belül erre sajnos nincs lehetőség, mert nem ad arra módot, hogy a hallgatók élő tapasztalatokat szerezzenek erről a munkáról. Márpedig ez olyan jellegű ismeret, amit csak tapasztalati úton lehet megszerezni. Attól, hogy valaki elolvas három tehetséggondozásról szóló könyvet, vagy meghallgat egy előadássorozatot a témában, nem fogja megtapasztalni ennek a munkának a szépségét, az élményt, amit nyújt. Ezért nagyon fontos, hogy a meglévő rendszer keretein kívül lehetőséget teremtsünk arra, hogy tapasztalati szinten kapcsolatba kerüljenek a tehetséggondozással. Erre ebben a táborban kiváló lehetőség nyílik. És úgy látom, a hallgatók megrázó pozitív élményként élik meg az itt tapasztaltakat.
Mi a véleményük erről az egyetemi hallgatóknak?
Nagyon meglepett a diákok hozzáállása, az érdeklődésük, a kitartásuk, jóformán nem akarták abbahagyni a foglalkozásokat (Papp Ingrid). Örülök, hogy vannak még olyan diákok, akiket érdemes tanítani, személy szerint azzal az érzéssel megyek haza, hogy érdemes nagyon komoly erőfeszítést kifejteni annak érdekében, hogy jól felkészült tanár váljon belőlem. Meggyőződtem, hogy jó pályát választottam (Tiba Attila). Így, tanári minőségben, részt venni egy ilyen táborban egészen más, mint korábban diákként, átértékelődnek a dolgok, tudatosulni kezd a felelősség bennem (Fecske Nándor). Itt nagyon érezhető, hogy a tanár háttértudása és reakcióideje mennyire fontos a tevékenységek során, az egyetemen és a szokásos iskolai gyakorlaton tanulunk ezekről a dolgokról, de ennyire élesben még sosem tapasztaltuk (Tóth Csongor). Nagyon jó volt munka közben látni egy egész sereg profi tanárt, nemcsak az órákon, hanem azok előkészítése és kiértékelése során is. Amit itt láttunk, az mindenképpen egy felkiáltójel. Mi egy fél év múlva már kikerülünk iskolákba tanítani, valójában itt láttuk, hogy mennyi mindent csinálhatnánk és mennyi mindent kellene csinálnunk majd, ha azt szeretnénk, hogy a dolgok jobbakká váljanak (Máté Helga).

Hogyan értékelik a diákok a tábor fontosságát, hangulatát? Miért vesznek részt általában a matematikaversenyeken?Miért jöttek ebbe a táborba?

Azért jöttem ebbe a táborba, mert ez egy nagyon jó lehetőség arra, hogy felkészüljünk a közelgő NMMV-re, különösen azokból a témakörökből, amelyek nem tartoznak az iskolai tananyaghoz (Máté Péter) és mert egyszerűen szeretjük a mateket (Juhos Attila), élvezetet jelent egy-egy bonyolultabb feladaton gondolkodni (Szabó Zsolt), itt olyan fondorlatokat lehet tanulni, amelyeket egyszerűen csak a könyv mellett nem lehet (Lestyán Attila). Ugyanakkor nagyon hasznos azoknak, akik esetleg Magyarországon szeretnének emelt szintű érettségit tenni, hasznos a pályaválasztás (Szabó Zsolt), illetve a továbbtanulás szempontjából (Mester Ágnes) és nem elhanyagolható a közösségi szempont sem, hisz itt ismerhetjük meg igazán a hozzánk hasonszőrűeket (Bíró Tímea). A matematikaversenyeket azért kedveljük, mert itt lehet a legjobban érezni a befektetett munka eredményét, itt a leginkább összeszokott társaság (Bíró Tímea), az ember szereti megmérettetni magát és ez a legjobb lehetőség (Oláh Mátyás). Itt nem vagyunk ellenfelek, elsősorban mind barátok vagyunk (Máté Péter). A középiskolai tananyag monoton és unalmas lenne a versenyek nélkül. Aki szeret spekulatívan, intuitíven gondolkodni, szeret belátni egy-egy feladat mögé, az elmegy matekversenyekre (Szabó Zsolt). Észrevesszük a matematikának az esztétikáját, a szépségét (Juhos Attila). A tehetség mellé rengeteg kitartás és munka szükséges (Mester Ágnes), egy idő után hobbivá válik az, hogy üljünk le és oldjunk meg egy jó példát, mert lazító hatása van (Máté Péter). Az irodalmi tudásomat is fejlesztette, rájöttem, hogy az egyszerű szónak van még 15 szinonimája (Lestyán Attila).

Mi a véleményük a tábori program kialakításáról?

Az idén szervezett táborban több idő volt az önálló munkára és ez nagyon hasznos volt, így olyan dologra is rájöhettem, amelyre enélkül nem lett volna lehetőség (Komán Zsombor). Az is jó volt, hogy a tényleges verseny előtt vagyunk 2 héttel, tehát még van idő leülepíteni a dolgokat. Mielőtt ide jöttem volna nem is hallottam a legtöbb dologról, ami alapnak számít egy-egy bonyolultabb feladat megoldása során, így a szakmai képzettség szempontjából messzemenően hasznos volt a program. (Dancu Júlia). Ugyanakkor az alternatív programok is nagyon jók voltak. A zenei programok nagyon-nagyon jók voltak, a spontaneitás vezette a dallamot, a ritmust, az egész társaság együtt zenélt, egyfajta spirituális hangulat alakult ki (Máté Péter).

Hogyan látják az otthoni társaik, tanáraik az ilyen jellegű táborokban való részvételt?

Otthoni tanáraink, akik nem matematikát tanítanak, általában nagyon segítőkészek, támogatók, arra is volt példa, hogy külön órákat tartottak nekem azért, hogy jobban és könnyebben bepótoljam azt a lemaradást, amit egy ilyen táborban való részvétel okoz. (Lestyán Attila). Az osztálytársaim közül sokan azt gondolják, hogy itt csak szórakozunk (Dancu Júlia). Egy gyengébb iskolában nagyon nehéz a tanárnak segíteni nekem, mert az osztályban nem oldhatunk nehezebb feladatokat, ezért sok plusz energiát igényel a felkészülés részemről is és az ő részéről is (Farkas Izabella Ingrid).

Mihez hasonlítanád a tábort, ha egyetlen hasonlatot,képet, metaforát használhatnál:

1. Olyan volt, mint egy jó könyv: tartalmas, érdekes, izgalmas. (Kajántó Sándor)
2. Vízesésesben való fürdőzés, hatalmas és ránk zúdul, mégis kellemes, és egy kicsit misztikus (Szabó Zsolt).
3. Olyan volt, mint a lavina, egyszerre annyi sok mindent tanultunk.
4. Ezerarcú hegy, amelyet sok különböző ösvényen lehet megközelíteni (Mester Ágnes).
5. Esőfelhő, ránk zúdítja a vizet és aztán hosszasan szárítkozunk, majd utána szivárvány keletkezik, táplál minket. Utána sok zöld hajtás keletkezik (Máté Péter).
6. Szórakoztató művelődés, kettő az egyben (Oláh Mátyás).
7. Hangyaboly, sok kicsi szorgos lény egész nap megy valahova, valaki elesik, felsegítik, mindenki kapcsolatban áll a többiekkel (Bíró Tímea).
8. Az univerzum kialakulásához hasonlítom, a nagy rendezetlenségben, káoszban, rendet teremt az ember fejében. Mindenki függ mindenkitől, akár az univerzumban (Juhos Attila).
9. Annyira különleges volt és eltért az általam eddig látogatott táboroktól, hogy nem is tudom semmihez sem hasonlítani. Többet dolgoztunk, mint az iskolában, mégis megvolt mellette a szórakozás, a hangulat. Jó volt itt lenni (Csutak Balázs).
10. Az abszolút fejlődés helye (Boros Bernadett).

Leave a Reply